Dagsnytt Atten
si.er.om"
l_.n/._att
r..ge.æri
on.e . den
ek.k. spr
ek.k. spr

P2s Nyhetsmorgen
v.m".5/At
ha.n .form
si.g .ord
g . o.hjem
rt.fo. dag
rt.fo. dag

Verden p lrdag + korrensponden
f.oe.det
f.oe.det

Norgesglasset
fant ikke noe

Filmpolitiet
so.m_.et?u
t/.as./pod
t/.as./pod

Kurer
or.3..www.

Her og n
fant ikke noe

Snn er livet
fant ikke noe

p2 Dokumentaren
2..=".rsio

Boktilsynet
fant ikke noe

Herreavdelingen
on.si." ve
f=.re.t;a
f=.re.t;a

Lydstrmmer
Dagsnytt Atten
P2s Nyhetsmorgen
Verden p lrdag + korrensponden
Norgesglasset
Filmpolitiet
Kurer
Her og n
Snn er livet
p2 Dokumentaren
Boktilsynet
Herreavdelingen