Dagsnytt Atten
si.er.om"
ns.pe.t er
0-.8f.7b2-
es.un.K
l.f.re,
l.f.re,

P2s Nyhetsmorgen
v.m".5/At
kk.ju.med
g .di.Samt
ri.sc.e
es.un.e
c8.-4.-b91

Verden p lrdag + korrensponden
cb.ad.4382
ta.l .en v
t..as./pod
ka.od.s://
po.es. kor
df.bd.4ad3

Norgesglasset
fant ikke noe

Filmpolitiet
v.m".5/At
e1.-4.-78e
it.NR
29.-4.-5de
it.NR
19.20.tiet

Kurer
or.3..www.
in.er. vur
kk.de.skal
kk.de.skal
19.20.urer
s:.ne.>

Her og n
fant ikke noe

Snn er livet
fant ikke noe

p2 Dokumentaren
2..=".rsio
18.20.aren
de.r .tenf
de.r .tenf
18.20.aren
ho.ut.nes:

Boktilsynet
fant ikke noe

Herreavdelingen
on.si." ve
io.pt.escr
um.:s.tune
17.20.ngen
en.><.ptio
y>.ar.:sum

Lydstrmmer
Dagsnytt Atten
P2s Nyhetsmorgen
Verden p lrdag + korrensponden
Norgesglasset
Filmpolitiet
Kurer
Her og n
Snn er livet
p2 Dokumentaren
Boktilsynet
Herreavdelingen