Dagsnytt Atten
0-.41.028-
2-.35.7d2-
l .na.Nasj
re.te.disk
nn. i. ska
n/.te.tt_a

P2s Nyhetsmorgen
8f.-4.-470
n>.io.crip
v.en.ut,
v.en.ut,
de.
or.fj.t. I

Verden p lrdag + korrensponden
0".2..ion=
99.a4.4e79
62.a4.4ff2
r>.ho.s:au
il./f.rk.n
av.t . liv

Norgesglasset
fant ikke noe

Filmpolitiet
v.m".5/At
u.re.clos
e>.at.
cf.-4.-4e7
it.NR
82.-4.-8e9

Kurer
or.3..www.
in.er. vur
kk.de.skal
kk.de.skal
19.20.urer
s:.ne.>

Her og n
fant ikke noe

Snn er livet
fant ikke noe

p2 Dokumentaren
2..=".rsio
18.20.aren
de.r .tenf
de.r .tenf
18.20.aren
ho.ut.nes:

Boktilsynet
fant ikke noe

Herreavdelingen
on.si." ve
io.pt.escr
um.:s.tune
17.20.ngen
en.><.ptio
y>.ar.:sum

Lydstrmmer
Dagsnytt Atten
P2s Nyhetsmorgen
Verden p lrdag + korrensponden
Norgesglasset
Filmpolitiet
Kurer
Her og n
Snn er livet
p2 Dokumentaren
Boktilsynet
Herreavdelingen